​​​​​​​Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor och fakturaadress 

​​​​​​​

Fakturor från HydSupplys leverantörer ska innehålla följande information

  • Namn (för- och efternamn) på HydSupplys beställare/referens ska anges vid beställning. 
  • Vårt inköpsnummer
  • Fakturor ska företrädesvis sändas som PDF (elektroniskt). Filen ska innehålla en faktura inklusive eventuella bilagor.

Elektronisk adress:

faktura@hydsupply.se


Fakturaadress  

HydSupply AB
Kavelvägen 14
894 35 Själevad