Rexroth

Vi sätter industrin i rörelse

Rexroth

Vätska (hydraulolja) som driftmedium ger rörelser med stor kraft, precision och hastighet. Komponenterna har en lång livslängd tack vare oljans smörjande egenskaper. Överallt där stora laster behöver förflyttas, exakt och säkert, kommer
hydrauliken till användning. Inom industrin är applikationer för gruvor, pappersbruk, pressar och stansmaskiner typiska exempel

Som ledande leverantör av industrihydraulik, tar Rexroth en plats i toppen med ett brett sortiment av standardprodukter, applikationsanpassade system och kundspecifika lösningar.
Bosch Rexroth har ett stort program inom industrihydraulik.
​​​​​​​
Läs mer om deras produkter här ​​​​​​​