Pneumatik


Tillsammans är vi starkare för våra kunder

Pneumatik används i stor utsträckning för att skapa rörelser inom automatiserad produktion (industriautomation). Vanligt förekommande övertryck är på 4–10 bar i förhållande till atmosfärstrycket. Den är populär eftersom den är enkel och billig att tillämpa vid automatisering. Pneumatiken är även lätt att justera och reglera på plats.

En pneumatisk anläggning för industriell automation består i grunden av ett filter, en eldriven pump, tryckvakt för reglering av pumpen, en övertrycksventil, någon form av torkning av luften, en eller flera tankar, huvudledning som förgrenar sig till ytterligare filtrering av luften och lokal tryckreglering med enklare vattenavskiljare. Efter denna lokala tryckregleringen är ventilpaket monterade för att styra aktuatorer/ställdon typ, cylindrar, motorer, ejektorer. Eventuella lokala ackumulatortankar kan förekomma.