Oljor & Smörjmedel


Vilka typer av hydrauloljor finns det?

Man kan generellt säga att det finns tre grupper av hydrauloljor.  
  • Syntetiska esterbaserade oljor som är biologiskt lätt nedbrytbara. Inom denna grupp skiljer man mellan produkter baserade på omättade eller mättade estrar samt blandning mellan dessa. Estrarna inom denna grupp kan i sin tur vara tillverkade antingen av icke förnyelsebara- eller förnyelsebara råvaror.

  • Vegetabiliska esterbaserade oljor som är biologiskt lätt nedbrytbara och förnyelsebara.
    ​​​​​​​
  • Petrokemiskt baserade oljor som kan vara vanliga mineraloljor eller syntetiska oljor. Dessa är inte biologisk lätt nedbrytbara och inte förnyelsebara.