Y-lagerenheter

 

Y-lagerenheter

INA-husenheter finns som stålager-, flänslager- och spännhusenheter i många olika utföranden. Enheterna är monteringsfärdiga och består av INA-gjutgods eller INA-stålplåtshus i vilka INA-insatslager är integrerade.

​​​​​​​För att säkerställa funktion och driftsäkerhet under alla driftförhållanden är lager och hus avstämda till varandra.
Genom lagerytterringens sfäriska mantelyta och motsvarande sfäriska yta i huset kompenserar husenheterna för statiska uppriktningsfel hos axeln. Se kompensation av uppriktningsfel. Enheterna används i första hand som styrlager.