Socialt ansvar

Om Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Det är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Giving Peoples vill genom deras arbete:
  • Hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • Förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
  • Motverka utanförskap och sociala klyftor.
  • Påverka samhället, till exempel skolor och föreningar, genom att belysa och prata om barnfattigdom.
  • Skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.
Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Idag lever ca 186 000 barn i vad som klassas som relativ fattigdom vilket baseras på hushållets inkomster. Ytterligare 175 885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden vilket gör dessa barn till en högst utsatt målgrupp. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta det som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.
​​​​​​​
Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.
 
Läs mer om Giving People på www.givingpeople.se

Om Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.

Aktiv Skola har samarbetat med de kunnigaste experterna inom många viktiga områden och tagit fram utbildningsmaterial som skolor i hela landet fått ta del av utan kostnad. Två exempel är omtyckta Föräldrahandboken som snabbt blev populär på skolorna, och filmen om grooming, Jag tror jag är lite kär i dig, som har vunnit flera priser.

Sexuella kränkningar och grooming sker via de flesta sociala mötesplatser på Internet. Idag är över 60 000 barn drabbade och cirka 45 barn tar livet av sig varje år på grund av konsekvenserna kring problemen som uppstår på Internet. Detta är siffror ingen ska acceptera.

​​​​​​​Materialen som Aktiv Skola tar fram innehåller information kring vad vuxna kan göra, hur barn och unga kan skydda sig samt lektionshänvisningar till skolpersonal.
 
Läs mer om Aktiv Skola på www.aktivskola.org

Volito - en del av samhället

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksam-
heter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grund-
pelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.